Střípky z gymnázia

Fyzika pro základní školy

,

Do budovy gymnázia zavítali v minulých dnech kromě jeho studentů také žáci základní školy, přesněji šesté třídy. Ti si s panem učitelem Heřmanem prošli základy optiky. Konkrétně se jednalo o paprskovou optiku, po jejímž výkladu si žáci vyzkoušeli pracovat s optickými sadami, které jim byly poskytnuty a nakonec si mohli vyrobit svůj vlastní krasohled, jinak také kaleidoskop. Poté se krátce seznámili s výukou fyziky právě na gymnáziu.