Střípky z gymnázia

Francouzštináři zahájili nový projekt videokonferencí

,

Pod slovem literární projekt si většina lidí představí literární tvorbu, náročnou na čas. Někteří za tímto slovním spojením vidí kopec knih… a někteří před nimi raději utečou. Nic z toho ale není náplní literárního projektu, který byl v letošním školním roce zahájen na příbramském gymnáziu.

Literární projekt je především projekt cizojazyčný, vedený ve francouzském jazyce a literatura je zde prostředkem k poznávání svých vrstevníků v Evropě. Gymnázium Příbram, Legionářů 402, bylo osloveno vedením lycée Charles de Gaulle v Dijonu, ve Francii k účasti na udělování ceny současným francouzským literárním dílům. Díky francouzským koordinátorům se takto propojila čtyři evropská gymnázia z partnerských krajů středočeského regionu. Studenti z německého Linze, francouzského Dijonu, polského Opole a české Příbrami budou číst literární díla ve francouzštině, diskutovat o nich prostřednictvím blogu a především se setkávat – při vzájemných návštěvách nebo prostřednictvím Internetu během videokonferencí.

První videokonference proběhla symbolicky 26. září 2013, přesně v Den evropských jazyků, který gymnázium oslavilo i dalšími aktivitami. Žáci školy si vyzkoušeli tento způsob komunikace, a to velmi úspěšně.  Ve virtuálním prostředí se prostřednictvím kamer a mikrofonů navzájem představili a krátce prezentovali svá města a regiony. Příbramští studenti si každý přinesli jeden předmět, který je charakterizoval, a vysvětlili, proč je pro ně typický. Vše bravurně zvládli ve francouzštině. Velkým potěšením pro ně bylo, že po dlouhé době viděli své dvě spolužačky, které právě studují ve výše zmíněném francouzském gymnáziu v rámci projektu „Rok ve Francii“. Také naučili své protějšky česky pozdravit a poděkovat.

Projekt je čtyřstranný a snad proto bude trvat symbolické čtyři roky. Přejeme mu, aby se mu dařilo a spolupráce úspěšně pokračovala po celý první rok a rozvíjela se v letech následujících.

foto: PhDr. Josef Fryš\(GymTV)