Střípky z gymnázia

Finsko, Island, Irsko, Martinik

,

Jak funguje finský vzdělávací systém? Jak si po letech ve školství udržet duševní zdraví? Jak efektivně využít techniku a webové aplikace ve výuce? Nejsme už jimi zahlceni?

To byly otázky k diskusi při setkání učitelů u příležitosti sdílení zkušeností z pobytů v zahraničí z programu Erasmus+ v uplynulém školním roce. Devět učitelů z našeho gymnázia vyjelo na odborné kurzy do Finska, Irska a na Island. Učitel francouzštiny D. Kříž navštívil v rámci stínování partnerskou školu na ostrově Martinik. Zážitky, dojmy a nové poznatky byly značně různorodé: od nesouzení druhých, přes potřebu relaxace a meditace ve škole, po oproštění se od tradičního známkování. Neotřelý pohled na učitelskou profesi, kontakty na učitele z evropských zemí a novou motivaci do práce, to vše přinesly výjezdy učitelům gymnázia. Své zkušenosti na setkání předali ostatním kolegům a určitě je zúročí ve vzdělávacím procesu na naší škole. Pro studenty to bude znamenat nové metody a formy výuky, svěží učitele a možnosti spolupráce se zahraničními školami. V neposlední řadě je významným benefitem posílení jazykových kompetencí učitelů.

V letošním školním roce se na výjezdy do zahraničí chystají další pedagogové a ti, co mají své kurzy již za sebou, navštíví partnerské školy za účelem hospitací v hodinách a vzájemné mezinárodní inspirace.