Střípky z gymnázia

DOD podruhé

,

Necelé dvě stovky lidí zavítaly v sobotu 24. ledna mezi osmou a dvanáctou hodinou na druhý den otevřených dveří v tomto školním roce. Pro veřejnost byly zpřístupněny všechny učebny. Nechyběla ani návštěva redakce a studia školní televize, školního klubu, jídelny, knihovny a dalších míst. Zájemci o studium se mohli dozvědět více o výuce a chodu školy od profesorů, kteří se pohybovali po škole. Někteří návštěvníci také zavzpomínali na svá studentská léta. Pro veřejnost byly ve všech sedmnácti odborných učebnách připraveny pomůcky a učebnice, se kterými studenti pracují během výuky. V jazykových učebnách byly k vidění učebnice a časopisy. Do školy zavítala i početná skupina někdejších absolventů, kteří strávili část dne v družném rozhovoru se svými někdejšími pedagogy. Všem návštěvníkům Gymnázium Příbram děkuje za jejich zájem a příjemné dopoledne s nimi strávené.