Střípky z gymnázia

Do nové školy

,

Pro sedmdesátku páťáků se pondělí a úterý staly důležitými mezníky v jejich životě. Skládali totiž přijímací zkoušky na osmileté gymnázium. Třicet z nich pak do lavic Gymnázia Příbram usedne i v září v roli studentů školy. Uchazeči o studium skládali nejprve test ze všeobecných studijních předpokladů, poté se pustili do matematiky a nakonec je čekal český jazyk. O tom, zda jsou ke studiu přijati, se po vyhodnocení testů společnosti Scio rozhodne v pátek.

K dnešnímu dni byly také zveřejněny výsledky přijímacího řízení na čtyřleté studium. Zde se přijímací zkoušky nekonaly, studenti byli přijímáni na základě prospěchu na základní škole. Vzhledem k počtu vážných zájemců o studium je možné konstatovat, že gymnázium i v příštím školním roce bude moci otevřít tři naplněné třídy čtyřletého studia a nebude se muset potýkat s nedostatkem studentů, který obdobné školy v okolí pociťují.