Střípky z gymnázia

DELF opět na gymnáziu

,

V úterý 26. listopadu 2013 proběhly na Gymnáziu, Příbram, Legionářů 402, mezinárodně uznávané zkoušky z jazyka francouzského DELF. Proběhly již podruhé a byly stejně úspěšné. Zúčastnilo se jich pět studentů vyššího gymnázia. Nervozita byla velká, jelikož někteří studenti nepatřili k poslednímu, maturitnímu ročníku a vybrali si obtížnější úroveň B1.

Zkoušely je habilitované vyučující školy (Mgr. Holíková a Mgr. Šedivá) a rodilá mluvčí, ředitelka Alliance française v Plzni, Amandine Salmon. Zkoušky měly písemnou část (porozumění textu, poslechu a psaný projev) a ústní část. V té se studenti představili a poté zahráli dialog, ve kterém museli přesvědčit o svém postoji, což nebylo vždy jednoduché. Poslední část ústní zkoušky sestávala z resumé krátkého článku a rozvíjení vlastních myšlenek na dané téma.

Odvaha se studentům vyplatila – všichni uspěli. Kdo byli ti odvážní? Duc Le Viet , Michaela Vaňková , Aneta Peškařová , Alice Havlovicová a Tereza Duchoňová. Všem srdečně blahopřejeme a těšíme se příští rok na další statečné!

foto: Mgr. Veronika Šedivá