Střípky z gymnázia

Čtvrťáci se dočkali svých třídních novin

,

Současným maturantům ze 4.A se podařilo po dvou letech dokončit projekt třídních novin, který byl zadán ve 2. pololetí 2019/2020, jenže kvůli opakované distanční výuce se termín realizace neustále posouval. Nakonec však redakční týmy výtisky svých novin, které se opíraly o jednotné téma „Život na gymnáziu“, zvládly, a připravily tak velmi zajímavé čtení. Jednou z podmínek bylo samozřejmě zařazení tradičních publicistických útvarů (zpráva, oznámení, analytický článek, recenze, reportáž, fejeton, interview), redaktoři však mohli svůj list oživit i inzercí či zábavou (křížovka, sudoku). Navíc se hodnotil i umělecký dojem. A i když se zdá, že dva roky je dlouhá doba na dokončení projektu, paradoxně právě zopakování si publicistického stylu může maturantům pomoci při úspěšném zvládnutí maturitní písemné práce.