Střípky z gymnázia

Biologové v Praze

,

logolink 2

5. listopadu se konala exkurze do hlavního města Prahy. Tohoto výletu, který proběhl v rámci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem, se účastnili studenti třetích ročníku chodící na seminář Obecné biologie a vybraní studenti čtvrtých ročníků. Exkurze se odehrávala v budově Přírodovědné fakulty UK.

Exkurze se skládala ze tří částí: samostatná prohlídka muzea, popis lidské kostry a práce s elektronovým mikroskopem. Žáci byli rozděleni do skupin a poté se postupně přesouvali mezi stanovišti. V první části pracovali s kostrou člověka a následně skládali její model. V druhé části jim byl vysvětlen elektronový mikroskop a práce s ním. Nejdříve byli seznámeni s transmisním elektronovým mikroskopem, díky kterému mohli pozorovat například buňky jater napadené hepatitidou typu B, vir HIV nebo buňky mozkové výstelky. Poté se přesunuli do místnosti, kde byl umístěn rastrovací elektronový mikroskop, který jim poskytl bližší záběry klíštěte a jeho částí. Poslední část celé exkurze se týkala vývoje člověka. Probíraly se změny na kostře, kultura a to, co se z ní dodnes zachovalo.

Poté měli čas na prohlídku muzea a na dotazy. Bylo zde mnoho zajímavých pravých i vymodelovaných koster poloopic a opic včetně člověka, jak dnešního, tak z minulosti.