Střípky z gymnázia

Dadaismus – hra se slovy

,

Dadaismus, literární a výtvarný směr velmi populární na sklonku 1. světové války i počátkem 20. let, se vyznačoval volnými asociacemi, spontánností a hrou se slovy. Proto si studenti 2.C a sexty v rámci výuky literatury vyzkoušeli jeden z tradičních způsobů vytváření moderní poezie, kdy rozstříhali několik novinových titulků, aby je následně skládali do nových, mnohdy vtipných, slovních spojení a vět. Vedle kaligramů (vizuální poezie) a nonsensové (nesmyslné) poezie je to jeden z dalších způsobů, jak studentům přiblížit tento fenomén počátku 20. století.