Střípky z gymnázia

Gymnázium evakuováno

,

První den nového školního roku si žáci a učitelé gymnázia prakticky vyzkoušeli, jak mají postupovat při vyhlášení evakuace školy. Cvičení se konalo v 10 hodin a všichni, kdo byli přítomni v budově, ji museli opustit a shromáždit se na určených stanovištích.

Účelem cvičení bylo především to, aby si všichni zopakovali postup při vyhlášení evakuace a seznámili se s únikovými cestami a shromaždišti, neboť nové prostory, které škola již půl roku využívá, znamenají také nové evakuační cesty. Vše proběhlo podle plánu a většina studentů se po skončení evakuace odebrala domů.