Střípky z gymnázia

Divadlo v angličtině

,

Výuka angličtiny byla letošní rok ozvláštněna divadelním představením v anglickém jazyce. 16. května zavítal na Gymnázium Příbram divadelní spolek The Bear Educational Theatre. Herci David Fisher, ředitel divadla, a Max přiblížili studentům historii Anglie v představení nazvaném The History of England, part I. Dobu od Římanů až po královnu Alžbětu I. předvedli oba herci velmi zábavnou a interaktivní formou. Celé představení bylo doplněno kvízovými otázkami a zábavnými hrami, při kterých si studenti kromě angličtiny osvojili také znalosti z dějepisu. Cílem bylo jediné, zanechat ve studentech nejdůležitější datum v historii Anglie, a to rok 1066, bitva u Hastingsu. Představení bylo určené vyššímu gymnáziu.

V představení pro nižší gymnázium, nazvaném The Detectives, vystoupila také hostující herečka z Prague Shakespeare Company. Studenti primy až kvarty měli za úkol podílet se na odhalení pachatele.

Po všech představeních se někteří studenti, převážně z kvinty, zúčastnili workshopu právě se samotnými herci. „Jednalo se o předem nastudovanou hru Othello, v originálu. Studenti si vedli skvěle, pracovali na dikci, na divadelní výslovnosti, na řeči těla a na psychologii postav, které měli ztvárnit. Poradili si s těžkým textem , komplexností vybraných scén i vlastní introvertností,“ uvedla Mgr. Klára Synková, která návštěvu divadelníků zorganizovala.