Střípky z gymnázia

4.A po stopách spisovatelů

,

Ve středu 27. září se třída 4.A vydala po stopách příbramských velikánů. Životy spisovatelů z tak trochu jiné strany studentům odhalil Ing. Josef Fryš, autor několika publikací o Příbrami i o osobnostech s ní spojených. Díky němu měli gymnazisté šanci dozvědět se o spisovatelích, kteří se v Příbrami narodili nebo tu pobývali, věci, které se do hodin českého jazyka už nevešly. Místopisně-literární exkurze začínala u rodného domku Jana Drdy a vedla přes místa spojená se životy Hanuše Jelínka, Františka Gellnera, Julia Zeyera a Jaroslava Vrchlického až do Jiráskových sadů. Literáty pan Fryš představil v jejich každodenním životě, přiblížil je jako obyčejné lidi, kteří řešili stejné poblémy, které řešíme i my sami. Bylo to velmi příjemné a obohacující dopoledne. Akci pro studenty zorganizovala Mgr. Václava Reissmüllerová.