Střípky z gymnázia

Život v Modrém klíči

,

Studenti třetího ročníku s volitelným předmětem Stát a občan se ve středu 28. ledna vydali na exkurzi do Prahy. Jejich cílem byla návštěva neziskové nestátní organizace Modrý klíč. Ta se zabývá poskytováním sociálních služeb dětem i dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Na úvod byli studenti informováni o provozu Modrého klíče, běžných aktivitách dne a hlavním úkolu organizace, kterým je poskytnout klientům co nejvíce možný život podobný normálnímu životu. Děti zde mají možnost vzdělání jak mateřské školy, tak i základní školy speciální.
Studenti se rozdělili do dvojic a každý měl možnost se na nějakou dobu zúčastnit práce v pracovních dílnách nebo u dětí ve třídě. Zde mohli vidět nejrůznější výrobky – obrazy, náhrdelníky, náušnice, přání, svíčky nebo ozdobené krabičky od sirek. Většina si odnesla alespoň nějakou ručně vyráběnou maličkost. Celé dopoledne bylo velmi příjemně strávené. Někteří měli dokonce i možnost vyzkoušet si ruční výrobu papíru. Tato návštěva přinesla určitě každému spoustu nových zkušeností a zážitků.

Po exkurzi se skupina přemístila na Karlovo náměstí a společně se studenty Literárního semináře do Kavárny a Kino klubu. Tam zhlédla velmi zajímavý životopisný film o francouzském návrháři Yvesu Saint Laurentovi.