Střípky z gymnázia

Vzhůru dolů!

,

Geologická exkurze v Rudickém propadání v Moravském krasu proběhla 9. – 11. 6. Hlavním bodem v pátečním dopoledni byl sestup do jeskyně 150 m hlubokého propadání Jednovnického potoka.

Naši studenti byli rozděleni do dvou meších skupin po 6 – každá z nich byla vedena zkušeným speleologem a doprovázena jedním kantorem. Během cca 4hodinové exkurze se seznámili s genezí a současnou podobou podzemního koryta potoka, který si razí cestu vápencovým krasem. Poměrně členitá cesta podzemím byla bohatá na krasovou výzdobu včetně sevřených i širokých chodeb, plazivek, velkých domů a krápníkové výzdoby všech možných typů.

Odpoledne jsme uskutečnili exkurzi do terénu krasu v bezprostředním kontaktu obcí Rudice a Jedovnice a seznámili jsme se tak s povrchovým utvářením krasu a s jeho bezprostředním ovlivněním krajiny a bioty.

Při sobotním návratu z exkurze jsme ještě podnikli krátký výlet do oblasti naší největší propasti Macochy a říčky Punkvy.

Po celou dobu exkurze panovalo příjemné počasí. Pedagogický doprovod 12 studentů tvořili Petr Vocílka a Filip Souček.

Foto: Mgr. Filip Souček