Střípky z gymnázia

Hlavní město republiky je domovem estetiky

,

V úterý 7. května vyrazili studenti 2. ročníku do Prahy na estetickou exkurzi. Ta má své místo ve výuce tohoto ročníku každoročně. Interaktivní formou totiž propojuje hned tři předměty: dějepis, výtvarnou a také hudební výchovu.

Studenti výtvarné výchovy zavítali do české Galerie s velkým G – té Národní. Její rozsáhlé sbírky obdivovali ve 2 skupinách. Komentovaná prohlídka s názvem První republika představila studentům klíčová díla a osobnosti tohoto období. Prohlídka druhé skupiny Architektura všem se zaměřila na pozdější období české historie – druhou polovinu 20. století a architekturu socialistického Československa.

 „Z komentované prohlídky v Národní galerii mě nejvíce zaujal dojemný životní příběh původem rakouské sochařky Mary Durasové. V období před 2. světovou válkou se provdala za Němce židovského původu Arnolda Schücka, který byl významným pražským podnikatelem. Když propukla válka, manžel donutil Mary uniknout do Velké Británie, kde se z ní stala významná sochařka. Mezi její díla patří socha Winstona Churchilla, Edvarda Beneše či Jana Masaryka. Její manžel byl mezitím s celou rodinou vězněn v koncentračním táboře. Byl jediný, kdo se dožil konce války, a po jejím skončení se znovu setkal se svojí ženou. Mrzí mě, že není v České republice i přes své sochařské zásluhy známá.“

Barbora Feltová, 2.B

Studenti hudební výchovy vyrazili do divadla VILA Štvanice na představení Pudl a pudr divadelního sboru Geisslers Hofcomoedianten. Představení je vzalo na fantastickou a roztančenou cestu historií divadla od antiky až po baroko 17. století. Zbytek dopoledne obdivovali nejvýznamnější historické stavby hlavního města.

„Myslíte, že je historie divadla nuda? V žádném případě! Představení Pudl a pudr bylo nejen vtipné, ale i chytré. Dva bratři Carlo a Francesco, jeden básník a druhý skladatel, zdědili geniální cit a talent pro divadlo po svém otci. Avšak jejich radostné dědictví zastínil otcův obrovský dluh, který museli splatit. Během patálií spojených se získáváním peněz nás (jakoby omylem) seznámili s celou historií divadla. Představení přineslo zábavnou zápletku, ale také překvapivý konec, který mě opravdu pobavil. Užila jsem si nejen samotné představení, ale i atmosféru v divadle, která přispěla k celkovému zážitku.“

Magdalena Hrubá, 2.B

Foto: Adina Kazdová, Mgr. Miloslava Šmolíková, Ignác Mosler