Střípky z gymnázia

Ze života vychovatele

,

Mojmíra Trocha známe hlavně jako školníka. Málokdo ale ví, že předtím pracoval jako vychovatel v bytízské věznici. Díky paní profesorce Pahorecké, která s panem školníkem domluvila besedu, se 3.C mohla dozvědět, jak to ve věznicích chodí. Na hodinách ZSV právě probírají trestní právo, docela zajímavé téma si tedy ještě více zpestřili. Mluvil hlavně o základních věcech: jak vězení vypadá, jaký je den vězně, ale i o vězeňské vychytralosti i blbosti. Hodinové povídání studenty bavilo, a příště je pan školník provede samotnou věznicí.