Střípky z gymnázia

Zástupkyně gymnázia na summitu Světové školy

,

Gymnázium Příbram je již čtvrtým rokem členem mezinárodního projektu Světová škola. Tato organizace vznikla za podpory Evropské komise a v České republice ji zaštiťuje společnost Člověk v tísni. V současnosti nese název Světová škola 2 a navazuje na předcházející projekt, po jehož absolvování naše škola získala mezinárodní certifikát Světové školy. Současný projekt je koncipován na tři roky a jeho hlavním cílem je řešení aktuálních světových problémů prostřednictvím studentů z partnerských škol. V rámci Světové školy 2 mají studenti a školy spolupracovat se širším okolím školy, městem, neziskovými organizacemi a sociálními institucemi. Do světové školy je přihlášeno sedm zemí – mimo Českou republiku také Anglie, Rakousko, Slovensko, Polsko, Malta a Thajsko. Z naší republiky je členem Světové školy patnáct škol.

Ve dnech 8. – 9. dubna bylo pro tyto školy uspořádáno dvoudenní setkání. Do prostor Farního sboru českobratrské církve evangelické v Praze se sjeli zástupci třinácti škol ze všech koutů naší republiky. Kromě naší školy, kterou jsem zastupovala já spolu se svou spolužačkou, se pražského setkání zúčastnily skupinky studentů ze Znojma, Nového Jičína, Brna, Ostravy, Vrbna pod Pradědem, Vsetína, Příbora, Dobříše, Volyně a Plzně. Během dvou dnů jsme vytvořili několik prací na globální témata. Každá škola pak také ostatním představila projekty, kterými se v rámci Světové školy zabývá. Na našem gymnáziu je to například spolupráce se školou v Keni či pořádání projektových dnů na témata týkající se světových problémů.

První den jsme se s ostatními studenty a koordinátorkami projetu zabývali otázkami globálních problémů. Společně jsme vytvořili několik „pavučin“, do nichž jsme zaznamenali zásadní problémy dnešního světa – zdraví, vzdělání, životní prostředí, obživu a fair trade. V následné diskuzi jsme vymýšleli, jak se z problémů dostat a jak bychom my a naše společnost mohli lidem znevýhodněným těmito problémy pomoci. V dalším bloku jsme se zabývali otázkami „neviditelné ruky trhu“ a „válkami z tepla“. Ve večerních hodinách studenty navštívila inspektorka Světové školy, herečka Simona Babčáková. Většině z nás byla tato osoba známá spíše jako Simona z TV seriálu Comeback a málokdo věděl, že právě ona je jednou z hlavních propagátorek tohoto světové projektu. Během besedy si herečka se studenty povídala o tématech globálních, ale i televizních a osobních.

Během druhého dne setkání jsme se věnovali partnerství. Ve skupinkách jsme nejprve ve formě koláží vytvořili, co si pod tímto heslem představujeme, a následně jsme se věnovali partnerství našich škol i možnostmi partnerství ze světového hlediska. Toto téma nebylo vybráno jen tak, právě partnerství je totiž stavební kámen celé Světové školy.

Do budoucna koordinátoři Světové školy chystají další setkání a semináře pro studenty i pedagogy. V plánu je také osobní setkání se studenty ze zahraničních států, kteří jsou do projektu zapojeni. Jen co nejužším partnerstvím a spoluprací budeme schopni pomáhat lidem, kteří nemají takové štěstí jako my a žijí v daleko horších podmínkách.