Střípky z gymnázia

Za hrami a klamy na Zámeček

,

Po několika letech se do Příbrami vrátila výstava Hry a klamy. Exponáty jsou zapůjčené z IQ parku Liberec.

Od pondělí do středy se minulý týden v Ernestinu za doprovodu Mgr. Štěpánky Očenáškové a dalších vyučujících vystřídali studenti primy, tercie a kvarty, aby se hravou formou přiblížili k fyzice a dalším přírodním vědám. Na více než šedesáti exponátech si žáci mohli vyzkoušet citlivost svého sluchu, nechat se ošálit optickými klamy nebo také poznat rychlost své reakce.