Střípky z gymnázia

O Kafkovi, judaismu a literatuře

,

I pro němčináře byla na konci dubna připravena exkurze v Praze. Řeč byla o židovských spisovatelích, hlavně o nejznámějším z nich, Franzi Kafkovi, židovské kultuře a zvycích. Ve vzdělávacím centru Židovského muzea v Praze si studenti 3.B a septimy v doprovodu Moniky Oravské a Václavy Reissmüllerové představili české židovské spisovatele a jejich díla. Zmínili například Maxe Broda, Karla Poláčka nebo Lenku Reinerovou. V další části vyrazili do ulic Josefova, bývalého pražského ghetta. Pod vedením paní průvodkyně se postupně podívali do Staronové, Pinkasovy a Španělské synagogy a nevynechali starý židovský hřbitov a hrob Rabiho Löwa. Dozvěděli se například, proč je hřbitov oproti okolí o několik metrů vyvýšen nebo jak probíhá bar micva. Na závěr se přesunuli do Muzea Franze Kafky na Malou Stranou, kde skládačku informací o autorovi Proměny doplnili.