Střípky z gymnázia

Z učitelky opatkou

,

Po sedmi letech dochází k obměně organizačního týmu výměnného programu mezi dolnosaským gymnáziem I. K. Gymnasium v Lachendorfu a příbramským Gymnáziem Legionářů 402. Paní Simone Dannenfeld, jež stála na samém počátku spolupráce v roce 2013, se po patnáctiletém působení na gymnáziu od 1. 9. 2022 stává opatkou ženského evangelického kláštera ve Wienhausenu (Dolní Sasko). Jedná se o klášter založený v roce 1229, disponující mnoha středověkými uměleckými díly, zejména vyšívanými gotickými koberci. Dnes žije v klášteře celkem 9 žen včetně nové opatky, jež je 48. v pořadí.

Paní Simone Dannenfeld uvádí, že svou novou práci vnímá jako povolání, které k ní vzhledem ke kvalifikaci a zkušenostem přesně sedí a je konventu, jenž ji zvolil, velmi vděčná. „Smět tady být je privilegiem,“ uvádí. Zároveň zdůrazňuje, že změna povolání není útěkem ze školství. Je to jen příležitost zažít něco nového, využít nové možnosti.

podzimní výměna proběhla bez účasti Simone Dannenfeld, ale protože návštěva kláštera ve Wienhausenu byla součástí plánovaného programu, prošla si česká skupina klášter pod jejím vedením. Nejen že výklad byl velmi osobní, názorný a plný zajímavostí, ale navíc málokdo může říct, že ho provázela samotná opatka.

Výměnný program s I. Kant Gymnasiem bude i nadále pokračovat na české straně beze změn (P. Karasová, V. Reissmüllerová) a vedení na německé straně po tříleté zkušenosti přebírá pan Mathias Schlicht von Rabenau. Němečtí studenti a učitelé přijedou na druhou, českou část výměnného pobytu už 13. února. Naší bývalé kolegyni a milé přítelkyni přejeme v jejím novém životě hodně pracovních i osobních úspěchů a těšíme se i v budoucích letech na setkávání.