Střípky z gymnázia

Po letech zpět v Lachendorfu

,

Po dlouhém covidovém období usedli žáci a studenti opět šťastně do školních lavic. Život se vrátil zpět k normálu a přinesl s sebou i aktivity, které jim byly několik let odepřeny. Mezi ně patří i výměnný pobyt mezi studenty z Gymnázia Příbram a studenty Gymnasia Immanuela Kanta Lachendorf. Letos studentům nic nebránilo a 15. října vyrazili po dvouleté odmlce pod vedením pedagogů Pavly Karasové a Václavy Reissmüllerové na cestu do severního Německa.

Po dlouhé cestě čekalo na české studenty příjemné setkání s těmi německými a ubytování v rodinách hostitelů. Seznamovací večer tak probíhal komorně a všichni se těšili na druhý den, kdy se společně vydali do příjemného městečka Celle. To je známé svými historickými památkami, hrázděnými domy (Fachwerkhaus) a zejména klášterem Wienhausen. V zámeckém divadle byl pro studenty připraven program formou workshopu na téma šikana. Divadelní ztvárnění problematického tématu šikany nenechalo nikoho chladným. Studenti procítěně mapovali jednotlivé role hlavních postav. Vše pak bylo korunováno možností nahlédnout pod pokličku opravdovým umělcům zámeckého divadla v Celle. Seznamování studentů obou škol probíhalo i večer na společném grilování.

Středeční den se nesl ve znamení výletu do města Hannover. Tam se studenti zúčastnili spolu s místními umělci hannoverského divadla workshopu na téma covid. Jednotlivé skupiny tvořily výtvarné plakáty s emocemi a vyjadřovaly pomocí rytmizace a recitace pocity související s daným tématem. Následoval rozchod po centru Hannoveru a návrat k německým hostitelům.

Čtvrtek probíhal v prostorách Gymnasia Immanuela Kanta Lachendorf, kde každý český student absolvoval vyučování se svým hostitelem. Poté následoval fotoprojekt na téma covid vyjadřující emoce člověka v takto těžkém období. Fotografie a jejich prezentace proběhla následně za účasti studentů a pedagogů zmiňovaného výměnného pobytu. Milým zpříjemněním byl večerní lampionový průvod.

V pátek studenti opět navštívili vyučování ve spřátelené škole a společně vyrazili do zábavného Heide parku. Tolik atrakcí a lákadel nešlo vynechat. Zbytek dne patřil volným aktivitám v německých rodinách, kde byl opět prostor pro konverzaci v německém jazyce.

Sobotní ráno se neslo ve jménu loučení a jiskřičky naděje, že v únoru se spolu opět setkáme. Tentokrát v České republice.