Střípky z gymnázia

V Praze po německu

,

25. března se německy mluvící studenti třetích ročníků vydali na exkurzi do Prahy. V rámci této akce navštívili Rakouské kulturní fórum, kde měli možnost nahlédnout do tamní knihovny. Hned poté se vypravili na Velvyslanectví Spolkové republiky Německo, kde jim veškeré otázky zodpověděla zaměstnankyně německého původu. Kdyby však neupozornila na to, že není rodilá mluvčí, nikdo by si toho ani nevšiml, protože její čeština byla v podstatě perfektní. Poté studenti zhlédli dokument o historii velvyslanectví, který byl díky autentickým záznamům velmi zajímavý. Na závěr navštívili Kafkovo muzeum, kde se dozvěděli veškeré podrobnosti z jeho života. I přes deštivé počasí se akce vydařila a německý jazyk jistě studenty nadchl ještě více.