Střípky z gymnázia

,

25. března se německy mluvící studenti třetích ročníků vydali na exkurzi do Prahy. V rámci této akce navštívili Rakouské kulturní fórum, kde měli možnost nahlédnout do tamní knihovny. Hned poté se vypravili na Velvyslanectví Spolkové republiky Německo, kde jim veškeré otázky zodpověděla zaměstnankyně německého původu. Kdyby však neupozornila na to, že není rodilá mluvčí, nikdo […]