Střípky z gymnázia

V pláštěnkách do Hrachova

,

V pláštěnkách a někteří s deštníkem. Asi tak vypadala biologická exkurze do Centra ochrany fauny v Hrachově. Třída sekunda pod vedením svého třídního Petra Vocílky a paní učitelky Miloslavy Šmolíkové se ve středu 13. června vypravila směr Sedlčany. Autobusem se dopravili k restauraci Zrůbek a pak už pokračovali po svých. Cestou poznávali druhy krytosemenných rostlin, které právě v hodinách biologie probírají.

Všichni úplně promočení konečně dorazili do cíle. V Centru ochrany fauny  na ně čekala prohlídka se zakladatelem Centra Pavlem Křížkem. Sekundáni viděli například vydru, orla, výra, puštíka, včelojeda, motáka a další. O každém zvířátku si vyslechli příběh, jak se do Centra dostalo. Uvnitř budovy pak vypracovávali pracovní listy. Kvůli vytrvalému dešti sešlo z dalšího programu a žáci i učitelé museli zůstat v Centru. Všichni zaměstnanci byli velice pohostinní a nabídli všem horký čaj a i trička na převlečení.

Kolem poledne se všichni vydali na autobus do obce a celý zmrzlí se těšili domů.

I přes nepřízeň počasí si výlet všichni užili a nasbírali spoustu nových zážitků a vtipných historek.