Střípky z gymnázia

V pátek přijdou všichni. Děda Mráz, Santa Claus, Papa Noël i Ježíšek

,

Školy mívají své divadelní kroužky a dramatické soubory, některé i pěvecké sbory či orchestry. Málokdy se však podaří spojit umění všech dohromady. Na gymnáziu se to podařilo dramatickému souboru pod vedením Martina Johanny ze 3.C a školnímu orchestru Mgr. Miloslavy Šmolíkové.

V pátek v hudebním sále předvedou jak. Vánoční revui, jejímž autorem je právě Martin Johanna, zhlédnou ve čtyřech fázích všichni studenti školy a gymnázium tak odstartuje své vánoční dny, které vyvrcholí 22. prosince zpěvem koled v podání pedagogického sboru.

Vánoční revue je autorské představení, v němž jsou k mání vtipné dialogy, dobové i kulturní narážky, ale především také vánoční písně různých národů. Ty zazní v příslušných jazycích od ruštiny po francouzštinu v podání Kateřiny Cízlové, Michaely Tršové, Kateřiny Ježkové, Markéty Štufkové, Lucie Kratochvílové a samotného Martina Johanny, kterým bude ve zpěvu vyrovnaným partnerem patnáctičlenný školní orchestr, pro nějž známé vánoční písně zaranžovala jeho vedoucí Mgr. Miloslava Šmolíková. Spolu s představiteli hlavních rolí, Martinem Johannou, Lucií Kratochvílovou a Věrou Hauptmannovou, se diváci přenesou do Francie, Ruska, Británie,Německa i České republiky. V revui vystoupí celá řada dalších tváří, a to od sekundy až po třetí ročník.

Členové dramatického souboru, kteří revui nacvičovali celý podzim, se museli potýkat s řadou problémů, od výpravy – kulis a kostýmů – až po nespolehlivost některých již bývalých členek, které se přípravy představení přestaly bez jakéhokoli vysvětlení účastnit tři týdny před představením.

Soubor tak doslova do poslední chvíle dával doromady konečné obsazení. S podobnými problémy se potýkal i školní orchestr, a i proto je páteční představení očekáváno s velkým napětím. A i proto hercům, zvěvačkám a muzikantům budou jistě všichni držet palce.

Rozpis představení:
1. vyučovací hodina: kvinta, sexta, 1.A, 1.C, 2.C
2. vyučovací hodina: prima, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A
3. vyučovací hodina: sekunda, tercie, kvarta, septima, 3.B
4. vyučovací hodina: oktáva, 3.C, 4.A, 4.B

Join the discussion