Střípky z gymnázia

Umění a literatura nejen z lavic

,

Prohloubit své znalosti o knihovnách a poznat českou literaturu nejen z lavic. Za tímto účelem se 29. února třídy 3.S, 1.C a 12. března třídy 1.A, 1.B a kvinta vydaly do Prahy. Každá třída v jiném časovém rozmezí navštívila Anežský klášter a Pedagogickou knihovnou J. A. Komenského.

V knihovně se studenti rozdělili do dvou skupin. Návštěva měla dvě části, ve kterých se skupiny prostřídaly. V první části si pro studenty připravila zajímavou besedu paní Edita Vaníčková. Během ní se studenti zamýšleli nad otázkou, proč jsou knihovny tak důležité. Dále se dozvěděli, jak fungují knihovnické systémy, přiblížili si českou literaturu a procestovali celý svět knihoven. V druhé časti byla pro studenty připravená bojovka po celém areálu knihovny, při které měli plnit různé úkoly, za které dostávali nápovědy, které vedly až k samotnému pokladu.

Další na programu byl Anežský klášter, gotická stavba, ve kterém se studenti pod vedením průvodce dozvěděli něco více o starověké literatuře a o umění. K prohlédnutí byla řada soch a obrazů, které většinou souvisely s křesťanstvím a s jeho vývojem během středověku. Na obrazech, jak na postavách, tak i na pozadí, se objevovaly znaky, které byly spojeny právě s tímto tématem.

Praha dokáže být krásné místo pro objevovaní literatury.

Foto: Natálie Novotná, @mat.pernik