Střípky z gymnázia

Učit hudbu v angličtině? Why not?

,

V rámci evropského projektu Výzva 2017 jsem měla možnost zúčastnit se desetidenního kurzu pro učitele hudby v Anglii, v malebném městě Cheltenham, v týdnu odf 17. do 25. 3. 2018. Celý projekt pořádá mezinárodní organizace Inter Education.eu  a  je věnován tzv. CLIL – metodě. Jde o poměrně novou moderní metodu výuky jakéhokoliv obecného předmětu ve škole zčásti v cizím jazyce, v tomto případě v angličtině. Svůj kurz jsem tedy zaměřila přímo na CLIL výuku hudební výchovy v angličtině. V polovině března jsem se tedy vypravila do jihoanglického městečka Cheltenham (poblíž Bristolu), abych se spolu s dalšími cca 15 učiteli středních škol různých předmětů z různých států Evropy (Itálie, Belgie, Holandsko, Německo, Litva, Španělsko aj.) lépe poznala  a naučila se prakticky používat metodu CLIL ve výuce svého předmětu. Absolvovali jsme úvodní teoretický seminář vedený Dr. Prof. Dianou Hicks o praktickém použití metody CLIL. Další dny jsme již chodili přímo do škol, typu státních tzv. secondary school, kde jsme byly přímo účastni výuky (zejména předmětu hudební výchova, ale navštívili jsme i rodilou angličtinu nebo cizí jazyky) a mohli jsme tak v přímém přenosu sledovat rozdílnost systému a metod výuky hudby v Anglii. Pozorovat, naslouchat či diskutovat s tamními učiteli bylo velmi zajímavé a přínosné. V anglických státních školách je oproti našemu systému hromadné výuky hudby na základních a středních školách mnohem více upřednostňována praktická stránka hudby oproti teoretické. Studenti v Anglii se učí hrát hromadně buď na ukulele, keyboardy nebo flétny, společně při hodinách bubnují  nebo se učí praktické základy kompoziční práce na tzv. workstations.  To jsou apple počítače s připojenou keyboardovou klaviaturou, na kterých díky speciálnímu softwarovému programu mohou studenti vytvářet různé zvuky a komponovat je tak dohromady. Výuka hudby ve škole je v Anglii většinou velmi oblíbený předmět a studenti provozují hudbu se zájmem. Bohatá a hlavně po staletí nepřerušená tradice sborového umění a dechových kapel v Anglii má své kořeny právě již zde, na základních a středních školách. Není proto divu, že při každé škole existuje několik sborových a orchestrálních těles, na které je každá škola náležitě pyšná.

Kromě profesní inspirace a motivace byl velkým přínosem tohoto mezinárodního kurzu také jazykový pokrok v angličtině, neboť jsem byla „nucena“ celých 10 dní komunikovat pouze v angličtině. Z České republiky jsem tam totiž byla jediná. Zázemí jsem měla po celý týden u hostitelské anglické rodiny, která byla velice vstřícná a pohostinná. Měla jsem možnost ochutnat typické anglické speciality včetně večerního pudingu nebo typické anglické snídaně se slaninou a vejci. Odpoledne a večer jsme měly čas s kolegyní hudebnicí navštívit kulturní “Highlights” místního regionu, ke kterým patří dvě nádherné gotické katedrály v Gloucesteru a ve Worcesteru včetně sborově zpívaných polyfonních večerních nešpor v podání chlapeckého sboru, dále univerzitní město Oxford se všemi svými kulturními a hlavně literárními skvosty. V neposlední řadě byl pro nás hudebnice připraven “drumming workshop”, kterého jsme se aktivně účastnily a já jsem měla možnost poprvé v životě si ve skupině asi 16 lidí zahrát na Taiko-bubny, což je neuvěřitelný zážitek.

Celý kurz hodnotím celkově velice kladně. Velkým přínosem pro mě byly zejména návštěvy různých typů škol, naslouchání a diskutování s kolegy v angličtině, a tedy i prolomení jazykové bariéry. Všem svým kolegům bych podobný kurz vřele doporučila, myslím, že pro učitele jakéhokoliv předmětu je vždy inspirující vyjít ze stereotypu svého předmětu a jen se dívat a naslouchat, jak se učí jinde, a vzít si z toho to nejlepší pro svou praxi v podmínkách českého školství. Metodu CLIL se snažím od dubna provádět v praxi při svých hodinách hudební výchovy na vyšším stupni gymnázia a soudě podle reakcí studentů to smysl i efekt má, pokud je vše dobře promyšlené a připravené. O to se budu snažit i v příštích letech.

Velký dík patří mé kolegyni Mgr. Lence Pavelkové, která celý projekt Výzva 2017 podnítila, zorganizovala a administrativně vede. Thank you very much!