Střípky z gymnázia

Literatura z pohledu studentů

,

Už třetím rokem na Gymnáziu Příbram funguje projekt Evropské literární dobrodružství. Jelikož se ve školním roce 2015/2016 z projektu francouzsko-českého stal projekt francouzsko-česko-německý, přišla na řadu kniha německého autora. Celý rok se ve třech státech pracovalo s knihou německého autora Ferdinanda von Schiracha Zločiny. Ferdinand von Schirach je vážený německý advokát, který se zabývá trestním právem a ve své knize popisuje různé trestní procesy.

Pilná práce vyvrcholila pobytem studentů v lázeňském městě Bad Neuenahr – Ahrweiler v Německu. Právě zde totiž proběhlo letošní setkání studentů z Německa, Francie a České republiky zapojených do tohoto projektu.

Skupina  sedmnácti studentů pod vedením Veroniky Šedivé a Libuše Fořtové vyrazila za literárním dobrodružstvím v neděli 17. dubna a měla před sebou 5 dní práce a zábavy. Zpět do ČR se vrátila 22.dubna.

Pobyt byl pracovně-poznávací. Studenti dva dny ve smíšených skupinkách pracovali ve škole Are Gymnasium a plnili různé úkoly, které pro sebe navzájem připravili. Proběhla řada kvízů, křížovek, scének a dalších úkolů, kterých se všichni zhostili na výbornou. Prověřili tak nejen své znalosti o knize, ale také francouzský jazyk. V rámci projektu byly také dva poznávací výlety. Jeden do Bonnu, který byl dříve hlavním městem Německa, a druhý do Kolína nad Rýnem. Nechyběly ani komentované prohlídky – jak jinak než ve francouzštině. V Bonnu to byla například návštěva muzea umění a v Kolíně prohlídka gotické katedrály svatého Petra. A došlo samozřejmě i na nákupy.

Velké díky patří organizátorce letošního setkání Katje Kohler, která pro všechny vymyslela velmi pestrý program, byť během celé přípravy stihla porodit dcerku Emmu.

Pět dní uteklo jako voda a nezbylo než si vyměnit telefonní čísla a facebookové či instagramové profily a těšit se na další setkání. Z letošní návštěvy Německa si všichni odnesli samé hezké zážitky a rozhodně se s projektem nekončí. Příští rok si pomyslnou štafetu přebírá opět strana francouzská a skupina studentů se vypraví do francouzského Dijonu.