Střípky z gymnázia

Týden v Petrohradu

,

 

Navštívit největší zemi světa Rusko, takovou možnost dostala skupinka studentů Gymnázia Příbram, převážně učících se ruský jazyk. Ve středu 31. srpna v odpoledních hodinách odjeli vstříc novým zážitkům pod vedením Mgr. Ivany Maškové a Mgr. Pavly Karasové.

První jejich zastávkou po dlouhém nočním přejezdu Polska bylo litevské malebné město Marijampole. Po ubytování v hotelu se studenti vydali na prohlídku města. Nejprve jim průvodkyně řekla něco málo o Litvě a městu a pak si je každý podle uvážení prohlédl sám.

Druhý den v brzkých ranních hodinách odjeli autobusem směr Riga a po cestě navštívili litevské národní poutní místo – Horu křížů. Je to uměle vytvořený vrch snad se statisícem malých i velkých křížů. Každý, kdo chtěl, měl možnost koupit křížek a přidat je mezi ostatní. Dalším místem na plánu bylo lázeňské městečko Jurmala, kde se studenti mohli projít po pláži, hledat jantary, nakupovat suvenýry a nebo ti nejotužilejší vyzkoušet teplotu moře. Pak přišlo na řadu samotné hlavní město Lotyšska Riga, jejíž historické centrum je zapsáno v UNESCO. Nejdříve malá okružní prohlídka historickou častí města a pak večeře v centru LIDO. Celý další, tedy třetí den studenti strávili v autobusu. A pak přišly tolik očekávané estonsko-ruské hranice, kde se studenti museli několikrát prokázat pasy s vízy a strávili na nich bezmála 3 hodiny.

V pozdních večerních hodinách dorazili do města Petrohrad, zářícího nejrůznějšími barvami. Dozvěděli se něco o historii, na čem a jak se město stavělo a staví a jak jsou na něj Petrohradští právem pyšní. Pak následovalo ubytování v místním hotelu.

Přivítání s Petrohradem začalo smutnou částí historie města, a to 2. světovou válkou, pro Rusy Velkou vlasteneckou, konkrétně Leningradskou blokádou, při které zemřelo okolo 2 milionů lidí. Jako první navštívili Piskarevský památný hřbitov, kde je pohřbeno přes 500 000 obětí této hrůzné části historie. Místní průvodkyně vyprávěla v ruštině o útrapách lidí, kteří v průběhu téměř 3 roky trvající blokády německou armádou museli přežívat v drsných podmínkách ruských zim s teplotami -40 °C bez potravin a topení. Jeden ze smutných příběhů je ve slavném deníku Táni Savičevové, která nakonec ve válce také zemřela.

Studenti se poté přesunuli k Petropavlovské pevnosti, cestou se zastavili u slavné bitevní lodi Aurora. Pak už následovala samotná prohlídka pevnosti, kterou nechal postavit Petr I. Veliký a je považována za zrod celého Petrohradu. Současně zde nechal vybudovat i katedrálu zasvěcenou sv. Petrovi a Pavlovi, která dnes slouží jako pohřební místo Romanovců. Jedna z částí pevnostního komplexu sloužila jako vězení.

Po prohlídce následoval zhruba čtyřhodinový rozchod na Něvském prospektu přes 6 km dlouhém. Kdo chtěl, mohl navštívit další památky Petrohradu, nakoupit suvenýry nebo povečeřet v místní restauraci.

Pátý den byla na programu návštěva krásné katedrály sv. Izáka s úžasnou vnitřní výzdobou, kterou si objednal sám Alexandr I. V dnešní době slouží jako muzeum a pyšní se třetí největší kupolovitou stavbou na světě. Před budovou v parku stojí památník Petra I. Velikého na koni.

V odpoledních hodinách studenti odjeli autobusem za Petrohrad do města Alexandra Sergejeviče Puškina – Carskoje Selo. tady navštívili monumentální palácový komplex – Kateřinský palác s Jantarovou komnatou, který dříve sloužil jako sídlo ruských carů. Po prohlídce paláce opět dostali rozchod na Něvském prospektu.

Po půlnoci se vydali na noční prohlídku města, první zastávkou byl Smolný klášter a pak už slibované otevírání mostů, které patří k největším atrakcím Petrohradu. Otevírají se proto, aby mohly městem proplout vysoké lodě, plující po dominantě města, po řece Něvě.

Ráno měli v plánu Ermitáž, obsahující přes 3 miliony uměleckých děl v pěti budovách. Po krátké prohlídce následovala projížďka po řece Něvě, ze které mohli obdivovat dříve navštívené památky z opačné strany. Ne nadarmo se říká Petrohradu Benátky severu. V odpoledních hodinách měli opět rozchod a den završili dobrodružnou cestou metrem.

Další den už byl ve znamení loučení s městem. Nejdřív se zastavili v letním sídle Petra I. v Petrodvorci, paláci se stovkami fontán a krásným rozlehlým parkem, inspirovaným francouzským Versailles. Pak následoval přejezd do města Pskov.

V ranních hodinách se procházeli historickou částí Pskova, kde se nachází Kreml. Pak se vydali směr Vilnius.

Ve Vilniusu byla naplánovaná dopolední procházka historickým centrem, studenti navštívili památky s místní průvodkyní, vše v ruském jazyce. Poslední zastavením na zpáteční cestě byl hrad Trakai. A pak už přejezd Polskem. V ranních hodinách přijeli studenti zpět do České republiky.

Celkově strávili v autobusu přes 80 hodin a najeli více než 2 400km.