Střípky z gymnázia

Tváře v knihovně

,

Školní knihovna Gymnázia Příbram vyhlásila výtvarnou soutěž pro studenty školy, která je průnikem předmětů český jazyk a literatura a výtvarná výchova. Studenti mají za úkol ztvárnit portrét svého oblíbeného literárního autora, a to jakoukoliv technikou, od koláže až po plastiku. Vzniklé práce pak budou vystaveny na vernisáži ve školním klubu, kde také po skončení výstavy doplní výzdobu prostor. Uzávěrka soutěže je 2. listopadu, vernisáž 13. listopadu. Více informací najdete na stránkách školní knihovny.