Střípky z gymnázia

„Šimon Abeles byl zavražděn!!!“

,

I takovéto nápisy se mohly na sklonku 17. století objevovat v dobových mediích. Šimona Abelese, asi dvanáctiletého židovského chlapce, málokdo zná. Právě jeho si vybral Marek Toman jako hlavní postavu do své knihy Veliká novina o hrozném mordu Šimona Abelese. Právě smrt onoho chlapce je asi nejostřeji sledovaný soudní proces 17. století. Rodina tvrdila, že s jednalo epileptický záchvat, ale kniha popisuje složité soudní jednání až do vynesení rozsudku smrti. Současně druhá dějová linka sleduje současnost a odkrývání Šimonova hrobu v příběhu.

Ve školním klubu Gymnázia Příbram probíhá výstava věnovaná této knize. Ve čtvrtek  3. března se měli studenti možnost setkat a pobesedovat dokonce i se samotným autorem Markem Tomanem. Autor zhruba v půlhodinové prezentaci představil knihu a atmosféru tamější Prahy a napětí, které panovalo mezi křesťany a židovskou obcí. Odpoledne následovala komentovaná prohlídka výstavy skládající se z různých informačních panelů. Mezi (nejen) studenty se našli už tací, kteří knihu přečetli a po zhlédnutí prohlídky se jejich počet jistě rozroste.