Střípky z gymnázia

Studenti v divadle

,

V úterý 12. ledna studenti vyššího gymnázia se svými vyučujícími navštívili Divadlo Antonína Dvořáka v Příbrami. Zde zhlédli divadelní představení Richard III., které patří možná k méně známým, ale přesto výborným hrám Williama Shakespeara.

Představení bylo zajímavým kulturním zážitkem a pro studenty přínosem do hodin českého jazyka. Navíc bylo vhodným navázáním na listopadovou besedu o renesančním divadle s překladatelem Martinem Hilským.