Střípky z gymnázia

Planeta Země 3000

,

Na začátku prosince navštívili studenti druhého ročníku Gymnázia Příbram v rámci výuky zeměpisu kino.

Tam je čekal film s názvem Magický Senegal, který pro ně byl připraven v rámci vzdělávacího projektu Planeta Země. Film byl natočen při expedici do Afriky, kterou vedl cestovatel Adam Lelek. Spolu se svými kolegy prozkoumal během padesáti čtyř dnů celou zemi a ukázal tak studentům známá i neznámá zákoutí Senegalu. K vidění byly místní zvyky, obyvatelé, těžká práce, tradiční boje, náboženství, ale také kuchyně. Příští rok se studenti mohou těšit na další film, tentokrát o Kambodže.

Náhledové foto: planetazeme3000.cz