Střípky z gymnázia

Slučování gymnázií má obrysy

,

Záměr Středočeského kraje na sloučení Gymnázia Příbram, Legionářů a Gymnázia pod Svatou Horou nabyl po páteční schůzce radního Středočeského kraje pro oblast vzdělávání a sportu Milana Váchy s řediteli obou škol Ivou Kadeřábkovou a Pavlem Karnetem konkrétních obrysů.

Jak dnes GymTV potvrdil radní Milan Vácha, k administrativnímu sloučení by mělo dojít k 1. 9. 2022. Poté by obě školy fungovaly jako jedna instituce se sídlem v ulici Legionářů a detašovaným pracovištěm v ulici Balbínova, a to až do doby, než by bylo možné třídy Gymnázia pod Svatou Horou včlenit do budovy gymnázia v ulici Legionářů. To se předpokládá v roce 2024, nebo 2025. Konkrétní datum a podoba útlumu vzejde z harmonogramu, který mají oba ředitelé vypracovat do 20. února.

Nástupnickou organizací má být Gymnázium Příbram, Legionářů s tím, že po dobu přechodného fungování obou částí školy v současných budovách by ředitelkou měla být Iva Kadeřábková, statutárním zástupcem a ředitelem detašovaného pracoviště Pavel Karnet.

Předpokládá se, že na konci slučovacího procesu by gymnázium otvíralo jednu třídu osmiletého, jednu šestiletého a dvě třídy čtyřletého studia. V rámci čtyřletého studia by jedna ze tříd byla zaměřena na živé jazyky.

Sloučení škol musí schválit krajské zastupitelstvo. Podle informací radního Milana Váchy se tak ale určitě nestane na nejbližším zasedání 22. února. Bod o sloučení bude na jednání zařazen až poté, co s ním seznámí Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost.

O záměru sloučení příbramských gymnázií informovala GymTV v únorovém vydání školního televizního zpravodajství a v článku zde.