Střípky z gymnázia

Sexta po stopách příbramských osobností

,

Studenti sexty měli možnost poslechnout si zajímavý výklad o známých příbramských rodácích. V úterý 11. června vyrazili s Ing. Josefem Fryšem do staré Příbrami a ponořili se do dějin. Josefa Fryše oslovila jakožto autora řady knih o Příbramsku třídní učitelka sexty Hana Kuchyňková s prosbou o komentovanou procházku, kterou už několikrát poskytl veřejnosti pod záštitou Knihovny Jana Drdy Příbram.

Začali u rodného domu Quido Maria Vyskočila. Ten se ve svých dílech Stříbrné město a Šachta inspiroval příbramským podzemím a hornickými pověstmi. Mezi další zmíněné velikány patří Hanuš Jelínek, který se narodil v hostinci U Sebastopolu a usiloval o sblížení francouzské a české kultury. O něm se dokonce dozvěděli, kde dostal svůj první polibek. Dnes je po něm pojmenována literární soutěž „Příbram Hanuše Jelínka“ organizovaná knihovnou Jana Drdy Příbram. O Janu Drdovi byla přirozeně řeč taky. Důraz byl kladen na detaily z jeho dětství, včetně faktu, že studoval na tehdejším klasickém gymnáziu v Příbrami. Některé zajímavosti se studenti dozvěděli i o životě Františka Drtikola nebo Antonína Stočese.