Střípky z gymnázia

S Regionem po regionu 2

,

Památník Vojna je jediný svého druhu ve střední Evropě. V padesátých a šedesátých letech minulého století sloužil původně poválečný zajatecký tábor jako vězeňské zařízení pro odpůrce komunistického režimu.

Právě tam směřovali terciáni v doprovodu Mgr. Filipa Kadeřábka v rámci volitelného předmětu Náš region na svou druhou exkurzi. Nejdříve žáci zhlédli film Rudé temno, který je seznámil s nástupem totalitního komunistického režimu v roce 1948. Průvodkyně Zdena Kuglerová je v rámci prohlídky poté seznámila s historií Památníku Vojna. Studenti se také podívali na expozici Třetího odboje, do kulturního domu, bunkru, ozdravovny nebo ubytovacích prostor.

Na hodinách dějepisu právě probírají padesátá léta 20. století – dobu politických procesů, a tak mohli na vlastní oči vidět, jak to tehdy vypadalo.