Střípky z gymnázia

S přírodou o skok dál

,

Letošní přírodovědný klokan se konal ve středu 16. října. Zahrnuje zkoušky znalostí ze všech přírodovědných věd, což znamená z biologie, fyziky, matematiky, chemie a zeměpisu. Výsledky se potom odesílají elektronickou formou na okres.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Kadet, kategorie pro tercii a kvartu, kde se jako první umístila Viktorie Stašová, na 2. místě Richard Agulár a na 3. Barbora Vaďurová. V druhé kategorii pro první ročníky středních škol, Junior, se jako první umístil Jiří Hrubant, na 2. místě Patrik Čihák a na 3. místě David Bálek.