Střípky z gymnázia

S Comeniem v Budoucnosti evropských regionů

,

Žáci prvních a druhých ročníků mohli společně s projektem Comenius pomyslně nahlédnout do „Budoucnosti evropských regionů“. Tak byla totiž pojmenována prezentace, která proběhla 5. 6. v hudebním sále.  Zároveň je to název tématu, kterým se Comenius celý tento školní rok zabýval.

V 8 hodin se ve velkém hudebním sále shromáždili studenti 2. A, 2. B, 2.C a kvinty, které o hodinu později vystřídali žáci 1.A, 1.B, 1.C a sexty.  Plně obsadili pohodlné židle a následoval asi hodinový program, který svým slovem, prozatím ještě českým, uvedla paní ředitelka. Poté se před diváky postavila paní profesorka Štufková, která po krátkém proslovu předala mikrofon žákům. Ti dále pokračovali jen v anglickém jazyce. Nejdříve studenty seznámili s tím, co je čeká, a poté se jednotlivé dvojice ujaly prezentací svých témat.

Prvním tématem, které se před diváky na plátně objevilo, byl region Příbram. Studentky Tereza Bredlová  a Aneta Peškařová (obě 2. B) mluvily o minulosti a současnosti různých městských čtvrtí. Následovali žáci – Michal Nedvěd (2.C) a Martina Ježková (sexta), kteří divákům představili přírodu nedalekého vojenského újezdu Brdy. Mluvili o jeho minulosti, budoucnosti a o tom, jaké hrozí této oblasti nebezpečí. Závěrem prezentace propojili vizuální stránku s tou hudební a promítání fotek doprovodili na klavír a příčnou flétnu. Další přišla řeč na futuristického architekta Jana Kaplického, jehož životem se zabývaly Zuzana Toužimská (2.B) a Bětka Holá (2.A). Představily publiku jeho stavby a vize a na závěr promítly krátký film o této nadčasové osobnosti.

Po této části celá prezentace přešla k tématu Život obyčejného studenta příbramského gymnázia, které se dotýkalo každého v sále. Také sklidilo největší úspěch. Studenti promítli film, který sami natočili, ve kterém ukázali svůj typický den, provedli diváky po místech, která potkávají po cestě do školy, a dokonce odhalili i tu část svého soukromí, o které se před pedagogickým sborem (radši) nemluví.

Jako závěr následovalo krátké představení pobytu ve Španělsku, kam se letos studenti zapojení v tomto projektu vypravili. Tečkou za programem bylo pozvání na projekt, který se týká simulace amerického kongresu.

Po tomto vyčerpávajícím programu se ozval velký potlesk a na židlích se rychle objevily nové tváře. Mohlo se začít nanovo. Pro studenty to byla zajímavá a poučná hodina, při které se zároveň pobavili. Zbývá jen popřát projektu Comenius stejně úspěšný i následující rok.