Střípky z gymnázia

Rozloučení s oktávou

,

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení třídě oktávě, která tento týden zakončila své osmileté působení na gymnáziu maturitami, proběhlo včera v podvečer v obřadní síni příbramského Zámečku-Ernestina. V důstojném prostředí se s absolventy rozloučilo vedení školy v čele s ředitelkou Mgr. Ivou Kadeřábkovou. Každý ze studentů obdržel nejen své maturitní vysvědčení, ale nově také Europas, dokument, který má absolventům pomoci uplatnit se na trhu opráce v EU. Zazněla slova díků a slavnost si tradičně užili také rodiče a další příbuzí a blízcí, kteří se přišli podívat, jak další skupina absolventů vylétá zpod křídel domovského ústavu.