Střípky z gymnázia

Rodiče se setkali s vedením

,

Tradičně na závěr dne otevřených dveří se vedení Gymnázia Příbram setkalo s rodiči uchazečů o studium i samotnými žáky 5. a 9. tříd. Včera v 17 hodin se tak všichni dozvěděli podrobnosti o studiu na gymnáziu, jeho chodu a aktivitách.

Ředitelka školy Mgr. Iva Kadeřábková školu představila jako instituci, která připravuje své studenty ke studiu na vysoké škole a připomněla také skutečnost, že studenti se na prestižní fakulty typu lékařství, práva či ekonomie a technika nejen pravidelně dostávají, ale že je i zdárně dokončí. Upozornila také na úspěšnost u maturitní zkoušky či možnost studovat až čtyři cizí jazyky souběžně. Vyzdvihla také krajská i republiková vítězství studentů gymnázia v jazykových soutěžích, ale také například v gymnastice.

Zástupce ředitelky Mgr. Josef Doležal seznámil zájemce se studijním plánem čtyřletého i osmiletého oboru a zdůraznil širokou nabídku mnohdy unikátních volitelných předmětů.

Statutární zástupce ředitelky RNDr. Petr Hrubý pak pohovořil o formě přijímacího řízení a představil široké spektrum odborných učeben a dalšího zázemí pro studenty, jako je školní klub, knihovna se studovnou nebo jídelna.

Den otevřených dveří pak zájemci završili prohlídkou všech prostor školy. Ti, kteří den otevřených dveří nestihli, mohou kdykoliv přijít seznámit se s fungováním školy a prací studentů a pedagogů osobně.