Střípky z gymnázia

Prváci v klášteře

,

Jako již tradičně, vydaly se 1.ročníky, jmenovitě 1.A a 1.C na exkurzi do Anežského kláštera. 23.září vyjeli studenti od školy v ranních hodinách směr Praha. Tam na ně již čekal Mgr. Ondřej Kopáček, který je ke klášteru zavedl. Protahování se úzkými uličkami naplněnými mnoha cizinci bylo občas obtížné.

Po příchodu na místo se vydala 1.A, jakožto první skupina na přibližně hodinu a půl dlouhou prohlídku expozice o Bibli a věcmi s ní spojenými. Druhá skupina, tedy 1.C, měla v tu dobu přibližně 20minutový rozchod. A tak když následně přišlo i na 1.C, vydali jsme se vstříc poznání Národní galerie. Tématizace do historie knihy svaté byla zajisté poučná. Když byly obě prohlídky dokončeny, přesunuli jsme se na Újezd, odkud nás odvezl autobus zpět domů.