Střípky z gymnázia

Nahlédněte do adventního kalendáře Svaté Hory

,

Zajímavou novinku si pro veřejnost na letošní advent připravila Svatá Hora. A ke spolupráci přizvala školní televizi GymTV. Na svém webu nabízí poutní místo každý adventní den jedno krátké video – promluvy duchovních, varhanní skladby, písně, ale také další zajímavosti vážící se ke Svaté Hoře. Natočení a zpracování videí realizovala GymTV, obsah připravil regenschori Svaté Hory Pavel Šmolík. Hned v prvním videu hovoří administrátor Svaté Hory P. David Horáček CSsR, v dalších videích se diváci setkají s ostatními duchovními, ale také s titulárním svatohorským varhaníkem Jaroslavem Tůmou, regenschorim Pavel  Šmolíkem, kostelnicí Věrou Langovou, varhanicí Miloslavou Šmolíkovou a dalšími hosty a interprety.

Některá videa v adventním kalendáři jsou vázána k významným adventním dnům a jsou duchovního charakteru, některá naopak přesahují do „laického“ rozměru. Například ve videu připraveném na dnešek hovoří kostelnice Věra Langová a regenschori Pavel Šmolík o šatníku milostné sošky Panny Marie. Autorkou námětu k tomuto dílu a také například k tématu zajímavých figurek ze svatohorských jesliček je šéfredaktorka GymTV Magdaléna Studená. Videa připravil vedoucí GymTV Josef Fryš ve spolupráci s regenschorim Pavlem Šmolíkem a jsou postupně k vidění na webu Svaté Hory.

Spolupráce GymTV a Svaté Hory je dlouhodobá. Školní televize se věnovala rekonstrukci Svaté Hory v roce 2015, stavbě svatohorských varhan, jejich svěcení a setkání dárců a v době první covidové vlny v roce 2020 přenášela živě pětici Nedělních varhanních půlhodinek. Administrátor Svaté Hory P. David Horáček, CSsR a kostelnice Věra Langová byli hosty pořadu Z profilu.