Střípky z gymnázia

Prváci a kvinta za uměním

,

Ve středu 21. října navštívily třídy 1.B a kvinta klášter svaté Anežky v Praze, kde zhlédly výstavu středověkého umění. To bylo ovlivněno knihou knih, Biblí. Díky zajímavému výkladu si studenti doplnili znalosti o středověkém umění. Na závěr vyplnili krátký test, aby si ověřili, za pochytili vše důležité. Celou exkurzi pak završili procházkou po Praze.

Veronika Skalská (GymTV)