Střípky z gymnázia

Projekt Moneyak vyvrcholil soutěží

,

Do projektu Moneyak bylo zapojeno 8 středních škol. Žáci středních škol (především žáci 2., 3. a 4. ročníků) byli vzděláváni zahraničními lektory v oblasti finanční gramotnosti (osobní finance, bankovní produkty, investování, pasivní příjem) a jednalo se o aplikaci poznatků v praxi. Organizátorem projektu byli zástupci ze studentských řad společnosti AIESEC Praha, jedná se o studentskou organizaci působící na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Na našem gymnáziu probíhal projekt v měsíci únoru pod vedením lektorů z Bulharska, Ukrajiny a Portugalska. 10. března 2011 naše gymnaziální družstvo složené ze žáků třídy sexty Vojtěcha Horníka a Radovana Červeného zvítězilo na půdě VŠE Praha v závěrečné soutěži, jíž se zúčastnili zástupci ze všech zapojených škol.

Mgr. Iva Kadeřábková