Střípky z gymnázia

Projekt ELIE v procesu ověřování

,

Na Gymnáziu Příbram probíhá od března 2012 ověřování vzdělávacích materiálů z projektu ELIE. Tento jednoroční projekt, realizovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost za finanční spoluúčasti Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, byl zahájen v říjnu loňského roku. Od té doby probíhá tvorba digitalizovaných studijních materiálů pro volitelné předměty z oblasti anglického jazyka a jejich průběžná implementace do e-learningového prostředí školní sítě v podobě dvou modulů: „Angloamerická literatura“ a „Konverzace a četba v anglickém jazyce“. Každý modul pokrývá příslušný tematický okruh formou pracovního listu, metodického listu a prezentace a je doplněn autoedukačním testem. V literárním modulu se nacházejí studijní podpory z oblasti anglické, irské a americké literatury. V současnosti je na síti k dispozici šestnáct autorů: J. Austen, S. Beckett, W. Blake, L. Carroll, Ch. Dickens, A. C. Doyle, G. Orwell, A. Sewell, O. Wilde, I. Asimov, E. Dickinson, R. Frost, J. London, A. Miller, T. Dreiser a A. E. Poe. Konverzační modul pokrývá tři tematické okruhy – příbramský region, média a komunikační situace. Žáci mohou v rámci výuky i domácí přípravy využívat nyní materiály týkající se Příbramska a hudby, historie a druhů médií, běžných komunikačních situací (např. seznamování, cestování, návštěvy lékaře, restaurace, nakupování) a funkcí (vyjádření názoru, překvapení, omluvy, přání apod.). Oblastí komunikačních situací prolínají životní situace fiktivních postav, zejména české studentky z Příbrami a kanadské studentky z Toronta. Na tvorbě učebních a studijních materiálů se podílejí učitelé anglického jazyka příbramského gymnázia (Mgr. Šíp, Mgr. Lexová, Mgr. Štufková, Mgr. Chovancová, Mgr. Hrabíková, PhDr. Fryš, Mgr. Hašková, PaedDr. Kuchyňková) ve spolupráci s kanadskou lektorkou D. Valentou. Součástí projektu je i specifický modul „Elektronické zdroje“ průběžně aktualizovaný knihovnicí školy E. Vaníčkovou-Makosovou, která doplňuje odkazy na volně dostupné elektronické studijní zdroje v anglickém jazyce pro podporu výuky angličtiny a přírodovědných předmětů.

Ověřování materiálů projektu ELIE probíhá ve vyučovacích hodinách předmětu „Anglická literatura“ a „Konverzace a četba v anglickém jazyce“ ve 3. a 4. ročníku a ve třídách septima a oktáva. Moduly, nacházející se v uživatelsky příjemném prostředí Moodlu, slouží též k domácí přípravě žáků a k samostudiu. Proces ověřování zahájený před měsícem a půl poskytuje zpracovatelům průběžnou zpětnou vazbu a stává se inspirací k případným úpravám. Dosavadní výsledky ověřování potvrzují, že realizace projektu ELIE přispívá ke zvyšování motivace žáků ke studiu angličtiny a na základě vlastní četby a analýzy autentických literárních děl též k prohlubování jejich čtenářské gramotnosti. Jak se ukazuje, využití ICT ve výuce, zahájené na příbramském gymnáziu předchozím projektem ŠKIT, se díky projektu ELIE stává dalším příkladem dobré praxe, tentokrát realizací vzdělávací oblasti cizího jazyka a jazykové komunikace, obsažené ve školním vzdělávacím projektu.

 

PaedDr. Hana Kuchyňková, koordinátorka projektu