Střípky z gymnázia

Kde pomáhaly peníze z charitativního jarmarku

,

Výtěžek letošního ročníku charitativního jarmarku Pečeme dobro zase posunul laťku o kousek výš a dobro, kterým zúčastněné třídy pomáhaly, mohlo být zase o něco větší.

Třída sekunda věnovala částku 12 715,- na konto Maxíka, chlapce se spinální svalovou atrofií, přes projekt Šance dětem. Třída tercie vyjádřila přání pomoci svojí částkou 7 968,-  znečištěným oceánům přes organizaci Greenpeace. Nejvyšší částka 13 523,- třídy kvarta byla  zaslána na účet záchranné stanici Ochrana fauny ČR v Hrachově, kde studenti adoptovali vydru říční.

Stejně jako předchozích letech výtěžek každé třídy přispěl stejnou sumou v celkové výši 6000,- na projekt Obědy pro děti.

Všem zúčastněným děkujeme!