Střípky z gymnázia

Profesor Klíma podruhé

,

19. března jsme se podruhé setkali s panem profesorem Karlem Klímou, prodiskutovali některé otázky týkající se procesního práva a vyslechli bohaté praktické zkušenosti přednášejícího. Na závěr obdrželi studenti osvědčení, které potvrzuje, že se aktivně zúčastnili organizované univerzitní výuky „Právnické semináře“ na vybraná témata. Někteří studenti pak ještě individuálně probírali otázky, které je zajímaly, s panem profesorem a ten nabídl škole další spolupráci, takže se budeme těšit. Popovídat si s člověkem, který mluví několika jazyky, zabývá se nejen právem, je činný v mezinárodních organizacích, to se nám nepodaří každý den.