Střípky z gymnázia

Prima zve

,

V pátek 12. května si primáni do školy pozvali své příbuzné, zejména prarodiče. Cílem setkání bylo, aby viděli, jak to na gymnáziu chodí, a aby zavzpomínali na časy, kdy i oni chodili do školy.

Poté, co pan učitel Charvát pronesl slovo na přivítanou, začala hodina. První na rozvrhu byla výtvarná výchova, při které žáci pracovali s příbuznými na společných dílech. Žáci popisovali příbuzným obrázek a ti ho museli nakreslit, aniž by ho předtím viděli . Další hodinu byl dějepis, který netradičně proběhl v hudebně a učila ho paní ředitelka. O velké přestávce všichni společně posvačili. Poté, co se občerstvili, následovala hudební výchova, při které studenti zazpívali prarodičům. Poslední hodinou byl český jazyk.  Tady si příbuzní napsali diktát a ti, kteří ho měli správně, mohli dostat jedničku pro svého primána. Závěr patřil obědu ve školní jídelně.

Jak primáni, tak jejich prarodiče nebo jiní příbuzní strávili skvělý den, na který budou určitě rádi vzpomínat.

Foto: Tomáš Čechura (1.B)