Střípky z gymnázia

Pražská poznávací exkurze

,

9. června vyrazily třídy 3.B a 3.C na dějepisnou exkurzi do Prahy. Následovaly tak 3.A a septimu, které stejnou exkurzi absolvovaly den předtím. Odjíždělo se od gymnázia po osmé hodině ranní. Okolo deváté hodiny už žáci vystupovali z autobusu a vydali se k první zastávce exkurze, kterou byl Vyšehrad. Tady mohli žáci navštívit vyšehradský hřbitov či vyhlídku z vyšehradské zdi, se kterou se pojí část staré české pověsti O Křesomyslu a Horymírovi. Když třídy vyslechly přednášku o všech vyšehradských sochách, vydaly se podél Vltavy do centra samotného srdce Evropy. Po návštěvě Staromětského náměstí se celá skupina vydala na Karlův most  jednou z nejfrekventovanějších uliček celé Prahy, kterou je ulice Karlova. Na Karlově mostě se studenti dozvěděli mnoho zajímavých věcí o sochách, které most zdobí, a vyrazily za poslední památkou své túry – největší hradní komplex světa – Pražský hrad. Po šesti hodinách chůze se studenti usadili na svá místa a autobus vyjel zpět do Příbrami.