Střípky z gymnázia

Jak vypadá zákonodárná moc?

,

Fungování Poslanecké sněmovny a Senátu ČR je tématem, kterého se dotýká několik maturitních otázek. Proto se i maturanti v rámci společenskovědního semináře každý rok vydávají do obou komor parlamentu, aby si kromě učení se o legislativním procesu ve školních lavicích prohlédli místa, kde se každý den rozhoduje o životech občanů.

Po dvou letech, kdy byly prohlídky kvůli pandemické situaci úplně zrušeny nebo přesunuty do online formy, se tak maturanti ze společenskovědního semináře vydali 14. března na Malostranské náměstí a do Valdštejnského paláce.

Dvě skupiny maturitních ročníků se postupně vystřídaly v Senátu a posléze i ve Sněmovně, kde se kromě historie obou budov dozvěděli, proč měl Albrecht z Valdštejna několik místností pro přijímání hostů, nebo že jediní dva lidé, kteří kdy porušili zákaz kouření v budovách Sněmovny, byli Miloš Zeman a Jaroslav Kubera.